Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

16:23
6062 9c55
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawiks wiks
16:22
7856 9254
Reposted fromsoupdujour soupdujour viawiks wiks
16:22
7782 dbf3 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viawiks wiks

September 28 2018

19:56
 
Reposted from4777727772 4777727772 viatulipanowa tulipanowa
14:25
I znowu się na to nabrałaś dziewczynko. Taka duża dziewczynka, a taka naiwna. Przecież miłe dobre słowa nic nie znaczą. To, że on Ci powie, że jesteś piękna i mądra i że chce się z Tobą spotykać i robić te wszystkie rzeczy, które robią ludzie na randkach, to jeszcze o niczym nie świadczy.
Potem nagle przestaje się odzywać, a Ty zostajesz z tymi słowami. Musisz je w sobie zakopać, włożyć pod podszewkę.
Musisz być dużą dziewczynką. Taką, która wie, że słowa to nadal tylko słowa.
Najważniejsze są czyny.
— olewka
Reposted fromolewka olewka viawersynoca wersynoca
14:24
Boję się, że to na co czekam nigdy się nie wydarzy
— 19:54
Reposted fromsilkdreams silkdreams viawersynoca wersynoca

September 21 2018

08:13
4050 753b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialottibluebell lottibluebell
08:12
Bo w życiu często jednak bywa tak, że ta osoba jest może właściwa dla ciebie, ale ty nie do końca jesteś właściwą osobą dla niej.
— Pokolenie Ikea

September 20 2018

11:09

September 17 2018

09:04
Ja to chętnie napiłbym się kawy, ale wszyscy myślą, że ja tylko tą wódę, no i stawiają, a ja nie mam śmiałości, żeby im odmówić.
— Jan Himilsbach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 16 2018

15:03
4044 51e8 500

j-tk:

j-tk

Reposted fromtosiaa tosiaa viaczesciczolem czesciczolem

July 20 2018

10:30
7170 98a0
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

June 23 2018

12:17
Reposted fromFlau Flau viawarkocz warkocz

May 29 2018

12:56
6360 35a9 500
Reposted fromczarnybez czarnybez viainsanelife insanelife

May 17 2018

08:16
2210 9007 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viaczesciczolem czesciczolem
08:11
zrób mi jakąś krzywdę.
chcę poczuć.
mocniej.
ostrzej.
dobitniej.
chcę wiedzieć.
czuć.
że jestem dla ciebie nikim.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczesciczolem czesciczolem
08:04
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem

May 15 2018

09:43
5183 9db9
09:42
6786 a31b

May 13 2018

21:02
0447 cb45 500
Reposted fromforgivness forgivness vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl