Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

Straszną jest rzeczą, kiedy dusza zmęczy się życiem szybciej niż ciało.
— Marek Aureliusz (via i-should-have-never-born)

September 19 2017

9709 5d81 500

September 18 2017

czarnybez
Już jest dobrze bo przekonałam się, że to nie Ty mi jesteś potrzebny, ale tylko myśl o Tobie. Potrzebna mi jest świadomość, że jesteś, że w każdej chwili mogę wsiąść w autobus, pociąg i jechać. Jechać do Ciebie. Że gdy tylko zechcę, to mogę Cię zobaczyć, porozmawiać z Tobą... Być może nigdy z tego nie skorzystam, ale ta świadomość jest mi potrzebna. Dlatego proszę - nie odbieraj mi jej. Napisz, że jest tak, jak myślę. Że żyjesz i że moja wiara jest...
— Jarosław Borszewicz
Reposted frompasazerka pasazerka
czarnybez
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viamrymrumru mrymrumru
czarnybez
4819 25c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahighsoul highsoul
czarnybez
6304 2d37 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viahighsoul highsoul
czarnybez
2217 9888
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahighsoul highsoul
czarnybez
- Musisz w końcu zapomnieć. - Ale ja nie chce zapomnieć. Ja chcę pamiętać wszystko.
— "Druga szansa"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
czarnybez
2704 2c73
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 16 2017

A przeszłość miała to do siebie, że lubiła się o człowieka upominać właśnie wtedy, kiedy ten chciał ją puścić wolno.
— “Nie zapomnij mnie” Anna Bellon  
(via domsaaa)

September 15 2017

Świat jest komedią dla tych, którzy myślą, i tragedią dla tych, którzy czują. Ale świat rzeczywisty jest tragedią i dla tych, którzy myślą, i dla tych, którzy czują – a komiczny staje się jedynie dla szczęściarzy”.
— John Irving - Jednoroczna wdowa (via helloksiazkowecytaty)
Jak to jest, że wszyscy mamy tylko dwie możliwości, mężczyźni albo kobiety, jak kawa
czy herbata, podczas gdy rzeczywistość jest o tyle bardziej złożona.
— Zeruya Shalev - Życie miłosne (via helloksiazkowecytaty)
Myślę, że potrzeba pewnego poziomu zaufania, by siedzieć obok kogoś i nie czuć palącej presji paplania.
— “Podbój” Elle Kennedy (via domsaaa)
6704 7a79 500
6706 68c9 500
czarnybez
Reposted fromoll oll viamadda madda

September 13 2017

czarnybez
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viadomcica domcica

September 11 2017

Kocham cię jeszcze… Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa
(via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted bywarkocz warkocz
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki (via slowo-pisane)
Reposted bywarkocz warkocz
3050 fc75 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl