Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

08:13
4050 753b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialottibluebell lottibluebell
08:12
Bo w życiu często jednak bywa tak, że ta osoba jest może właściwa dla ciebie, ale ty nie do końca jesteś właściwą osobą dla niej.
— Pokolenie Ikea

September 20 2018

11:09

September 17 2018

09:04
Ja to chętnie napiłbym się kawy, ale wszyscy myślą, że ja tylko tą wódę, no i stawiają, a ja nie mam śmiałości, żeby im odmówić.
— Jan Himilsbach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 16 2018

15:03
4044 51e8 500

j-tk:

j-tk

Reposted fromtosiaa tosiaa viaczesciczolem czesciczolem

July 20 2018

10:30
7170 98a0
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

June 23 2018

12:17
Reposted fromFlau Flau viawarkocz warkocz

May 29 2018

12:56
6360 35a9 500
Reposted fromczarnybez czarnybez viainsanelife insanelife

May 17 2018

08:16
2210 9007 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viaczesciczolem czesciczolem
08:11
zrób mi jakąś krzywdę.
chcę poczuć.
mocniej.
ostrzej.
dobitniej.
chcę wiedzieć.
czuć.
że jestem dla ciebie nikim.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczesciczolem czesciczolem
08:04
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem

May 15 2018

09:43
5183 9db9
09:42
6786 a31b

May 13 2018

21:02
0447 cb45 500
Reposted fromforgivness forgivness vianaturalginger naturalginger
21:00

"Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu."

Margaret Mead

20:59
20:55
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako viamalinowowa malinowowa
20:55
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamalinowowa malinowowa
20:53
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viamalinowowa malinowowa
20:53
8866 397e 500
Reposted fromsopadepollo sopadepollo viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl